فرهنگی
1402/5/30 دوشنبه
افتخاری دیگر برای دانشگاه پیام نور:
عضو علمی دانشگاه پیام نور عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور شد

.

به گزارش روابط عمومی نتایج آرای پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از سوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات این سازمان اعلام شد.
در این انتخابات دکتر حسین زارع عضو علمی دانشگاه پیام نور به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاور کشور با ۱۳۷۹ رای به عنوان نفر دوم انتخاب شد.

شورای مرکزی در حوزه روانشناسان به ترتیب شامل:

1. دکتر علی فتحی آشتیانی با 1840 رأی

2. دکتر حسین زارع با 1379 رأی

3. دکتر عبدالله معتمدی با 1357 رأی

4. دکتر علی‌اصغر اصغرنژاد فرید با 1350 رأی

5. دکتر مریم بختیاری با 1244 رأی

6. دکتر محمدحسین عبداللهی با 1193 رأی
 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر