اداری و مالی
1401/4/21 سه‌شنبه
قابل توجه همکاران علمی و اداری دانشگاه پیام نور؛
دستورالعمل استفاده از مراکز گردشگری وسیاحتی ایام منتهی به دوشنبه 10 مرداد لغایت یکشنبه 3 مهر 1401

.

همکاران گرانقدر دستورالعمل جدید استفاده از مراکز گردشگري و سیاحتی دانشگاه در ایام منتهی به دوشنبه 1401/05/10لغایت یکشنبه 1401/07/03در فایل های ذیل قابل مشاهده است:
 
فايل هاي مربوطه :
برنامه ريزي کلي 123.pdf450.771 KB
دستورالعمل استفاده از مراکز گردشگري و سياحتي دانشگاه در ايام منتهي به دوشنبه 10.docx14.271 KB

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر