اداری و مالی
1401/5/29 شنبه
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور؛
مشاور عالی رئیس دانشگاه در امور اقتصادی و سرمایه گذاری منصوب شد

.

دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی استاد تمام رشته اقتصاد دانشگاه پیام نور و معاون کل بانک مرکزی طی حکمی از سوی دکتر ابراهیم تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور به عنوان مشاور عالی رئیس دانشگاه در امور اقتصادی و سرمایه گذاری منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی، در این حکم آمده است: امید است با استمداد از عنایات حق تعالی، درایت و تدبیر و بهره مندی از تجارب ارزنده همکاران ارجمند، در راه تحقق اهداف دانشگاه و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، موفق و موید باشید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر