مناقصه
1395/8/26 چهارشنبه
دعوت به مناقصه(تجدیدمناقصه) ؛
دعوت به مناقصه جهت تامین گرمایش و سرمایش سالن ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز قم

.دانشگاه پیام نور در نظر دارد برای تامین گرمایش و سرمایش سالن ورزشی امام رضا علیه السلام درمرکز قم،نسبت به خرید یک دستگاه پکیج هوارسان افقی مجزا با کندانسور هوایی با ظرفیت 88 تن تبرید واقعی به همراه کلیه تجهیزات کنترلی و متعلقات از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
از سازندگان محترم که در زمینه تولید تجهیزات تهویه مطبوع (در موضوع مناقصه) و خدمات پشتیبانی دارای تجربه و حداقل 10 سال سابقه معتبر تولید می باشند دعوت می شود: از تاریخ 2/9/95 تاپایان وقت اداری مورخ 4/9/95 بادرخواست کتبی و مهر و امضای صاحبان امضای مجازشرکت و با واریز 000/500 ریال به حساب شماره 2178609001007 بانک ملی شعبه بنفشه تهران به نام دانشگاه پیام نور جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس : قم – میدان جهاد – میدان امام زاده سید علی – خیابان 60 متری شهدای پست – ساختمان شماره یک دانشگاه پیام نور استان قم دفتر امور عمرانی تلفن : 02537179106 مراجعه نمایند. (ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده می باشد.) (کدمناقصه: 101/1/95/28 )
دانشگاه پیام نور
استان قم


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر