مناقصه
1399/4/3 سه‌شنبه
دعوت از شرکت واجد شرایط برای خرید کاغذ تحریر

.

سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در نظر دارد .جهت خریدکاغذ تحریر در ابعاد 100*70 گرماژ 70 گرمی به تعداد 6000 بند (کاغذ ایرانی)برای مرکز چاپ و توزیع خود اقدام به انجام مناقصه عمومی  نماید . لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت گرفتن اوراق مناقصه با پرداخت مبلغ 1000000ريال به حساب شماره 2178609001007  نزد بانک ملی شعبه بنفشه (حساب درآمد دانشگاه پیام نور) به همراه معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 07/04/1399 به نشانی: تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، ابتدای شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور اداره کل امور پشتیبانی مراجعه نمایند. ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ 1.650.000.000ريال می‌باشد. ضمناً میزان تضمین حسن اجرای تعهدات 10 درصد مبلغ پیشنهادی می‌باشد که هنگام عقد قرارداد اخذ و پس از پایان موضوع قرارداد مسترد خواهد شد.

آخرین مهلت تحویل اوراق مناقصه تا پایان وقت اداری روزچهار شنبه مورخ 18/04/1399 می‌باشد.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

شماره تلفن: 23322637-021


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر