مناقصه
1399/6/5 چهارشنبه
آگهی مناقصه برای خرید و راه اندازی لایسنس آنتی ویروس
آگهی مناقصه برای خرید و راه اندازی لایسنس آنتی ویروس

.

سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در نظر دارد جهت خرید، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی تعداد 18000 لایسنس آنتی‌ویروس و ضد باج افزار پادویش مورد نیاز خود در سراسر کشور اقدام به انجام مناقصه عمومی نماید.
لذا از شرکت های واجد شرایط که دارای گواهی نمایندگی رسمی و بروز شرکت پادویش با سطح Platinum  و بالاتر می‌باشند دعوت به عمل می‌آید جهت گرفتن اوراق مناقصه با پرداخت مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 2178609001007 نزد بانک ملی شعبه بنفشه (حساب درآمد دانشگاه پیام نور) به همراه معرفی‌نامه و کارت شناسایی معتبر از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز چهار‌شنبه مورخ 12/06/1399به آدرس :تهران- بلوار ارتش- مینی سیتی-ابتدای شهرک نفت - خیابان نخل- سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور- اداره کل پشتیبانی مراجعه نمایند. ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه مبلغ 800.000.000 ریال می‌باشد. ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات 10% مبلغ پیشنهادی می‌باشد که هنگام عقد قرارداد اخذ و پس از پایان موضوع قرارداد مسترد خواهد شد. ضمناً در هر پرداخت 10 درصد بعنوان ضمانت حسن انجام کار از مجری کسر می‌گردد که در پایان قرارداد و پس از تأیید کارفرما به مجری پرداخت می‌گردد.
آخرین مهلت تحویل اوراق مناقصه تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 24/06/1399 می‌باشد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تلفن: 22485282-021

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر