مناقصه
1399/12/3 یکشنبه
آگهی مناقصه (عمومی)
واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی دانشگاه پیام نور

.


سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در نظر دارد جهت واگذاری فعالیت‌های خدماتی و پشتیبانی خود شامل (امور خدمات نظافتی، خدمات عمومی، فضای سبز، امور تایپ، پیک اداری) اقدام به انجام مناقصه عمومی نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید جهت گرفتن اوراق مناقصه با پرداخت مبلغ 1.500.000 ريال به حساب شماره 2178609001007 نزد بانک ملی شعبه بنفشه (حساب درآمد دانشگاه پیام نور) به همراه معرفی‌نامه و کارت شناسایی معتبر از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 02/12/1399 به آدرس :تهران- بلوار ارتش- مینی سیتی-ابتدای شهرک نفت - خیابان نخل- سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور- معاون پشتیبانی مراجعه نمایند. ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه مبلغ 55.000.000.000 ریال می‌باشد. ضمناً میزان تضمین حسن اجرای تعهدات 10% کل مبلغ قرارداد می‌باشد که هنگام عقد قرارداد اخذ و پس از پایان موضوع قرارداد مسترد خواهد شد.
آخرین مهلت تحویل اوراق مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 16/12/1399 می‌باشد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 
شماره تلفن: 23322637-021
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر