تفاهم نامه
1402/12/14 دوشنبه
سرپرست مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور خبر داد:
عضویت مجدد دانشگاه در دو انجمن دانشگاه های باز و آموزش از راه دور جهان

.

سرپرست مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور از عضویت مجدد دانشگاه پیام نور در دو انجمن دانشگاه های باز و آموزش از راه دور جهان  (ICDE) و انجمن آسیایی دانشگاه‌های باز (AAOU) خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی دکتر پیمان آقائی سرپرست مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور با اعلام خبر عضویت دانشگاه در دو انجمن دانشگاه های های باز و آموزش از راه دور جهان  (ICDE) و انجمن آسیایی دانشگاه‌های باز (AAOU)، اظهار داشت: عضویت مجدد و تداوم حضور در این انجمن ها برای دانشگاه پیام نور گامی ضروری برای حفظ و ارتقای رتبه دانشگاه در نظام های رتبه بندی جهانی می باشد.

سرپرست مرکز امور بین الملل دانشگاه تصریح کرد: به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه و انسدادهای حاصل در مسیر پرداخت حق عضویت دانشگاه در این انجمن ها طی 4 سال گذشته عضویت دانشگاه پیام نور در هر دو انجمن به حالت تعلیق درآمده بود. 

دکتر آقای همچنین افزود: با توجه به اهمیت و تأثیر عضویت دانشگاه در انجمن ها و اتحادیه های بین الملل و اثر آن بر جایگاه دانشگاه در رتبه بندی های جهانی و تاکید ریاست محترم دانشگاه، مراتب در دستور کار گروه همکاری های علمی بین المللی مرکز امور بین الملل قرار گرفت و با همراهی و مساعدت معاونت اداری مالی دانشگاه عضویت دانشگاه در هر دو انجمن مجدداً برقرار گردید.

لازم به ذکر است که انجمن دانشگاه های باز و آموزش از راه دور جهان (ICDE) به عنوان یک نهاد بین المللی تحت نظر یونسکو و انجمن آسیایی دانشگاه‌های باز (AAOU) به عنوان یک نهاد آسیایی می‌کوشند تا با قرار دادن فرصت‌های آموزشی در اختیار همه، کیفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش باز و از راه دور را از نظر مدیریت آموزشی، تدریس و تحقیق بهبود بخشیده و استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی در آنها را ارتقا دهند. 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر