همایش
1400/11/20 چهارشنبه
5 اسفندماه برگزار می شود؛
همایش ملی آنلاین « کشاورزی و جهش تولید» در دانشگاه پیام نور استان همدان

.

 همایش ملی آنلاین "کشاورزی و جهش تولید" توسط دانشگاه پیام نور استان همدان  5 اسفند ماه سال 1400 برگزار می شود.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر