همايش ها و جشنواره ها
حمایت از طرح های برتر
فراخوان نهمین جشنواره نشریات دانشجوئی کشور
سومین مسابقه فرهنگی سیره ومعارف رضوی
نشست کانون های قرآن و عترت دانشگاه پیام نور
چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
چهارمین جشنواره استانی رویش و حرکت دانشگاه پیام نور استان مرکزی - اردیبهشت 94
طرح نوروزی حفظ موضوعی قرآن کریم 18 بهار در بهار
چهارمین جشنواره ملی آثار دانشجویی در حوزه غدیر
فراخوان مقاله ،سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی -
جشنواره فرهنگی سیره نور - مسابقه ملی کتابخوانی
همایش سراسری شعر آئینی نور
هجدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران
پنجمین جشنواره کانون های فرهنگی و هنری((رویش)
نوزدهمین دوره مسابقات قرآن پیام نور
پنجمین جشنواره سراسری نشریات دانشگاه پیام نور- آذر 93
 بیست و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت آبان ماه 93
اولین جشنواره سراسری مهدویت  -مهرماه 93
1