همايش ها و جشنواره ها
فراخوان
فراخوان مقاله ،سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی -
زمان: يكشنبه 26 بهمن 1393
مكان: تهران
برگزار كنندگان: معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر