همايش ها و جشنواره ها
غدیر
چهارمین جشنواره ملی آثار دانشجویی در حوزه غدیر
زمان: يكشنبه 10 اسفند 1393
مكان: تهران -1394
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر