اطلاعیه ها
ابوالحسنی
اطلاعیه شماره 4 صندوف قرض الحسنه کارکنان

حضور همکاران ارجمند :

 سلام علیکم

      به منظور اجرای عدالت و با توجه به صراحت مصوبه هیأت مدیره محترم صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه پیام نور ، در صورت نکول و عدم اقدام گیرندگان تسهیلات کوتاه مدت ( اضطراری ) در بازپرداخت بدهی خود در موعد مقرر ، اقدام قانونی نسبت به وثائق و ایفای تعهدات ( از جمله انسداد حقوق وی و ضامنین ) به عمل خواهد آمد ، ضمن اینکه گیرنده وام مذکور و ضامنین تا سه سال در اولویت دریافت هیچگونه تسهیلات از طریق صندوق نخواهند بود .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر