دستاوردهاي پژوهشي
شنبه 19 بهمن 1392 ارتقای پنج عضو محترم هیات علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری

دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور خبر داد
:

دکتر محسنی گفت: پنج تن از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.

دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور افزود: در جلسه اخیر هیات ممیزه آقایان دکتر علیرضا علی صوفی در رشته تاریخ، دکتر سید محمد موسوی در رشته علوم سیاسی و دکتر مجتبی عباسیان، دکتر سهراب ارشاد و دکتر علیرضا اکبری در رشته شیمی به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.

دکتر محسنی شرایط ارتقا در دانشگاه پیام نور را مطابق با آیین نامه وزارت علوم دانست و گفت: سیاست­های کلی ریاست دانشگاه پیام نور در جهت فراهم آوردن شرایط مطلوب برای ارتقای اعضای هیات علمی ضمن رعایت دقیق مقررات آیین­نامه­ای است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر