اخبار و اطلاعیه ها
5
نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور برگزاری نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

·         فراخوان شرکت در:

راهنمای نگارش مقاله برای نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

و نهمین همایش ملی تخصصی زمین‌شناسی دانشگاه پیام نور

·         دانلود پوستر

·         راهنمای نگارش مقاله برای نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

و نهمین همایش ملی تخصصی زمین‌شناسی دانشگاه پیام نور

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر