اخبار
بررسي مقدماتي متقاضيان جذب هيات علمي در فراخوان بهمن90 دانشگاه پيام نور

متقاضيان جذب هيات علمي كه در سامانه مركز جذب وزارت علوم تحقيقات و فناوري ثبت­ نام نموده و دانشگاه پيام­ نور را در يكي اولويتهاي 1، 2 و يا 3 انتخاب نموده­اند و يا داراي سوابقي در دبيرخانه هيأت اجرايي جذب و توسعه مي­باشند ولي تاكنون پاسخ مثبت را مبني بر جذب دريافت نكرده اند، ضروري است با نام كاربري مأخوذه از مركز جذب وزارت علوم تحقيقات و فناوري به آدرس ذيل مراجعه و تكميل اطلاعات نمايند.

لينك ثبت اطلاعات

لازم به توضيح است كه بدون بررسي اوليه امكان تصميمگيري در خصوص جذب متقاضي وجود ندارد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر